Hva er OKR?

OKR står for Objective, Key Results. OKR er et enkelt styringssett som benyttes for å sette høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid. Hensikten er å ta strategien ut i organisasjonen, sette en felles prioritet og retning, og styre mot denne på alle nivå i organisasjonen. OKR bidrar til tydelighet, fokus, økt engasjement og høyere gjennomføringskraft! Mange av de lendene selskapene tar i bruk OKR som f.eks. Facebook og Google for målstyring og gjennomføring.

Helt enkelt kan du si at OKR handler om å svare på to grunnleggende spørsmål i alle ledd i organisasjonen hvert kvartal:

 • Objective mål: Hva ønsker du å oppnå? Objective (mål) er kvalitative beskrivelser av hva du vil oppnå, og skal være korte, inspirerende og engasjerende. Et mål skal motivere og utfordre teamet, samtidig som det bør være enkelt å huske.
 • Key Results: Hvordan har du tenkt å komme dit? Key Results er et sett med kvantitative, målbare beregninger som følger fremdriften mot målet. For hvert mål kan du ha et sett med 2 til 5 nøkkelresultater.

Objective er retningen. Key Results er hvordan du skal komme dit. Det kan bidra til å skape visjon, hjelpe til med å øke engasjement og få frem de viktigste prioriteringene i en organisasjon.

Fordeler med OKR

INEVO har kommet med 4 fordeler med å benytte OKR:

 1. De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten
 2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig (95% av ansatte er usikre på bedriftens strategi, Harvard Business Review)
 3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene
 4. Alle i bedriften vet hva som foregår

Alle i teamet har tilgang til OKR-ene på alle nivåer i organisasjonen på en egnet plattform. Dette er for at man skal kan kunne se hva andre har som ambisjoner, samt at det er viktig for å kunne samkjøre målsetninger horisontalt i organisasjonen.

Google, Zalando, Spotify og Airbnb er eksempler på kjente OKR-brukere. Men OKR er ikke bare for digitale selskaper. Walmart, The Guardian, Dun og Bradstreet, og ING Bank bruker det også. I Norge tar både store tradisjonelle selskaper så vel som lovende start-ups metoden i bruk.

Hvordan INEVO innførte OKR

Inevo fulgte 6 steg for å lykkes i denne innføringen:

 1. Fortell hva du ønsker å oppnå i det neste kvartalet i OKR-format
 2. Sjekk at dine OKR er i tråd med firmaet
 3. Diskuter dine OKR med en leder
 4. Daglig leder godkjenner alle OKR
 5. Alle publiserer sine OKR på et sted som er synlig for alle
 6. Vi kjører ukentlige oppdateringer i Basecamp

Kilder:

https://sprint.no/artikler/okr-malstyring-for-smidige-selskaper

Kategorier: Uncategorized

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *