OKR

Hva er OKR? OKR står for Objective, Key Results. OKR er et enkelt styringssett som benyttes for å sette høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid. Hensikten er å ta strategien ut i organisasjonen, sette en felles prioritet og retning, og styre Les mer…